ADU Menu

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLĞÜ
ERASMUS+ Program Koordinatörlüğü

AKTS VE DİPLOMA EKİ

AKTS (ECTS) Nedir?
 
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) bir akademik denklik sistemi olup, temel amacı farklı ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören değişim öğrencilerinin aldıkları derslerin sonuçlarının olabildiğince adil bir biçimde ilgili kurumlarca karşılıklı olarak tanınmasını sağlamaktır. Bu sistemin uzun vadeli amacı ise, kredi ve notlandırma konularında Avrupa çapında standartlaşmayı,şeffaflığı sağlamak, böylelikle Avrupa bütünleşmesinin eğitim boyutunu güçlendirmektir. Ulkeler arasındaki eğitim ve notlandırma sistemlerindeki farklılıklar nedeniyle, öğrencilerin ders yüklerinin belirlenmesinde ve aldığı notların transferinde bir çeşit ortak dil kullanılması zorunludur. Bu amaçla her ders için ECTS kredisi  belirlenir, alınan notlar ise ECTS notlandırma sistemi (ECTS grading scale) yardımıyla harf notuna dönüştürülür

  

 

ECTS NOTU

BAŞARILI ÖĞRENCİLERİN TAHMİNİ YÜZDESİ

TANIM    

A

B

C

D

E

FX

F

10

25

30

25

10

-

-

Mükemmel

Çok İyi

İyi

Orta

Geçer

Başarısız

Başarısız

ECTS’ in Uygulanması

ECTS’in uygulanmasını sağlayan ve akademik tanınmayı dört temel unsur şunlardır.

 1.Kılavuz Hazırlanması

 ECTS’i uygulamak isteyen yüksek öğretim kurumları, kendi kurumlarında verilen dersler hakkında detaylı bilgi içeren ve her yıl güncellenen bir kılavuz hazırlarlar. Bu kılavuz ayrıca kayıt-kabul işlemleri, yemek ve barınma olanakları, akademik takvim gibi tanıtıcı bilgiler de içerir.

 2.Başvuru Formu

 Yurt dışında öğretim görülecek kurum belirlendikten sonra, yapılacak iş başvuru formunun doldurulmasıdır.

 3.Öğrenim Anlaşması – Learning Agreement

 Öğrenim anlaşması, yurtdışında yapılacak eğitimin içeriğini açıklayan ve öğrenci ile her iki yüksek öğretim kurumu arasında imzalanan bir anlaşmadır. Öğrenim anlaşmasında yer alan ve başarıyla tamamlanan bir ders, öğrencinin kendi üniversitesi tarafından otomatik olarak tanınmaktadır.

 4.Transkript

Yüksek öğretim kurumları ECTS’e katılan her öğrencinin transkriptini hazırlayıp ilgili diğer kuruma göndermek zorundadır. Transkriptte, alınan derslerin ECTS kredileri ile öğrencinin gerek ECTS notlandırma sistemine, gerekse kurumun kendi notlandırma sistemine göre almış olduğu notlar bulunur.

 

Diploma Eki Nedir?

 

Diploma Eki, diploma ile birlikte verilen ve verildiği kişinin sahip olduğu derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi vermeyi amaçlayan uluslararası bir belgedir. Bu belge ayrıca ulusal eğitim sistemini açıklayan bilgileri içermektedir.Diploma Eki, diploma ekinin eklendiği orijinal ehliyette ismi görülen birey tarafından izlenen ve başarıyla tamamlanan çalışmaların yapı, seviye, çerçeve, içerik ve yetki tanımlarını sağlamak üzere tasarlanmıştır.Diploma Eki bir CV, transkript  veya diploma değildir, diplomaya ek bir belge olup, diploma yerine kullanılamaz ve ancak diploma ile birlikte geçerlidir.

Diploma Ekinin en önemli amaçlarından biri yüksek öğretimde şeffaflığı arttırmaktır ve dolayısıyla derecelerin akademik ve mesleki açıdan adil ve tarafsız bir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır. Ayrıca değişime ve  yaşam boyu öğrenime yardımcı olur.

Diploma Ekinin 'nin 8 bölümü vardır ;

 

1.        Kişi hakkında bilgiler

2.        Alınan derece hakkında bilgiler

3.        Derecenin seviyesi konusunda bilgiler

4.        Kazanılan sonuç ve içerik hakkında bilgiler

5.        Derecenin kullanım  fonksiyonu hakkında bilgiler

6.        Ek bilgiler

7.        Diploma ekinin onaylanması

8.        Ulusal yüksek öğretim sistemi hakkında bilgi

 

Tüm bölümlerin doldurulması gereklidir.