ADU Menu

Adnan Menderes Üniversitesi
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Misyon ve Vizyon

 

Misyon

Adnan Menderes Üniversitesi’nin hedefleri doğrultusunda yeniliğe açık, akılcı, şeffaf ve dinamik bir yönetim anlayışı ile üniversite kaynaklarının etkin ve verimli bir biçimde kullanılmasını sağlayarak tüm üniversite birimleriyle eşgüdüm içerisinde hizmet üretmek.

 

Vizyon

Nitelikli ve kaliteli hizmet sunumuyla toplumsal refah için katma değer üreten, kamu kaynaklarının etkin verimli kullanılmasını sağlayan saygın ve güvenilir bir birim olmak.