ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Görev dağılımı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV DAĞILIMI

 

RIDVAN YILMAZ –Şef

*DÖNER SERMAYE YILLIK BÜTÇE İŞ VE İŞLEMLERİ

-Bütçe Çağrısının Yapılması

-Birimlerden Tahmini Bütçelerin İstenmesi

- Tahmini Döner Sermaye Bütçesinin Hazırlanması ve Yönetim Kuruluna Sunulması

 

*MERKEZ BİRİM BÜTÇE, İHALE ve PAY AKTARIMI

-Merkez Birim Gelirlerinden Yapılacak İşlerin Ödeme Emirlerinin Düzenlenmesi

-Birimlerin Merkez Birim Paylarının Ödeme Emirlerinin Düzenlenmesi

 

*MERKEZ BİRİM SATIN ALMA İŞLEMLERİ

-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve Üniversitenin İhtiyaçlarının İhale Yoluyla Temini İşlemleri

 

 

 

ESMA ÖZLEYEN –Mali Hizmetler Uzmanı

 

*VERGİLER

-KDV-1, KDV-2,Stopaj Beyannamelerinin düzenlenmesi

 

*DANIŞMANLIKLAR

-Üniversitemiz Öğretim Üyelerince Verilen Danışmalık Hizmetlerinin Yönetim Kuruluna Sunulması, Gelirlerinin ve Pay Aktarımlarının Takibi.

 

*TIBBİ ZORUNLULUK

-Araştırma ve Uygulama Hastanesi Asistan ve Öğretim Üyesi Hekimlerin Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçelerinin Toplanması ve Geri Ödeme İş ve İşlemleri

 

 

HARUN POLAT – Bilgisayar İşletmeni

 

*KİŞİ BORCU

-Fazla Yapılan Ödemelerin Kişilerden Tahsili İş ve İşlemleri

 

*PERFORMANS ÖDEMELERİ

-Araştırma ve Uygulama Hastanesi Döner Sermaye Performans Birimince düzenlenen Bordrolara istinaden  Ödeme Emri Düzenlenmesi ve Banka Takip İşlemleri.

 

*SABİT EK ÖDEMELERİ

-Araştırma ve Uygulama Hastanesi Döner Sermaye Performans birimince düzenlenen bordrolara istinaden Sabit Ek Ödeme Ödeme Emri Düzenlenmesi ve Banka Takip İşlemleri

 

 

*AVUKATLIK ÜCRETLERİ

- Hukuk Müşavirliği tarafından düzenlenen bordrolara istinaden Kişi ve kurumlara karşı açılan davaların takip edilmesinden doğan vekalet ücretlerinin ödenmesi

 

*BANKA HESAP TAKİPLERİ

-Döner sermaye İşletme Müdürlüğüne ait Ziraat Bankası, Vakıflar bankasında bulunan hesapların takip işlemleri

 

*ÖZEL MUAYENE

-Araştırma ve Uygulama Hastanesi Döner Sermaye Performans Biriminin yapmış olduğu bordrolara istinaden Öğretim Üyelerinin Ödeme Emri Düzenlenmesi ve Banka Takip İşlemleri

 

 

 

 

HÜSEYİN ÇELTİKOĞLU- Bilgisyar İşletmeni

 

*MAAŞLAR

-657 ve 4/B’Lİ Personele ait aylık maaşların hazırlanması ve ödeme işlemleri

 

* HASTANE BÜTÇE SONRASI SSK PİRİM ÖDEMESİ

-Tahmini Gelecek Yıl Bütçesi Oluşturulmasından sonra SGK ödemesi.

 

*GİYİM YARDIMLARI

-Personele ait giyim yardımı tahakkuk ve ödeme işlemleri

 

 

*HİZMET ARACI GÖREVLERİ

 

*EVRAK DAĞITIMI

 

 

ARZU DUYMAZ – Memur

 

*NÖBETLER

-Asistan Doktor ve Personele ait icap ve diğer nöbetlerinin ödemem emrine bağlanması ve banka takip işlemleri

 

*YOLLUKLAR

-Ambulans şoförleri ve personelin yurtiçi ve yurt dışı görevlerine ait yolluk ödemeleri

 

*AVANSLAR

-Ambulans şoförleri ve personelin yurtiçi ve yurt dışı görevlerine ait avans verilmesi

 

*YAZIŞMALAR

-Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yapılması.