ADU Menu

Adnan Menderes Üniversitesi
Genel Sekreterlik

Genel Sekreter Yardımcıları

Ramazan BİLİR

Genel Sekreter Yardımcısı V.

Tanfer BİLGE
Genel Sekreter Yardımcısı V.

 

 

Adnan Menderes Üniversitesinin idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak, Genel Sekretere yardımcı olmak , idari görevin verimliliğini sağlamak için gerekli koordinasyonu oluşturmak başlıca görevleridir. Bu görevler için Genel Sekretere karşı sorumludur.

 

SORUMLULUKLARI
1- Üniversitenin idari birimlerinin verimli,düzenli ve uyumlu çalışmasının sağlanmasında Genel Sekretere yardımcı olmak,
2- Genel Sekreterliğe vekaletinde ,Genel Sekreterin sorumlu olduğu diğer hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak,
3- Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.

YETKİLERİ
1- Devredilen yetki sınırları içinde Üniversitenin tüm bürokratik ve idari hizmetlerini yürütmekte Genel Sekretere yardımcı olmak.