ADU Menu

Adnan Menderes Üniversitesi
Genel Sekreterlik

Genel Sekreterin Görevleri

Üniversitemiz Genel Sekreterliği Birimi; 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 26.maddesi ile kurulmuştur. Kararnamenin 27.maddesinde Genel Sekreterin yetki, sorumluluk ve görevleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

Genel Sekreter,üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.


Genel Sekreter,üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında,kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a) Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli,düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,
b) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması,korunması ve saklanmasını sağlamak,
c) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek,
d) Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak,
e) Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,
f) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,
g) Rektörlüğün protokol,ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,
h) Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.