ADU Menu

Adnan Menderes Üniversitesi
Genel Sekreterlik

Misyon & Vizyon

Misyon
Üniversitenin idari teşkilatının verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak suretiyle, üst kurulların toplantılarını gerçekleştirmek  ve raportörlüğünü yapmak, idari yönetimde  etkili  performans yönetimini sağlamaktır.

Vizyon
Paydaşlarıyla karşılıklı paylaşıma ve memnuniyete dayalı bir etkileşim içinde hızlı ve etkili çözümler üretmek, kaynakları en iyi şekilde kullanarak, iç ve dış paydaşlarımıza  karşı duyarlı olmak, hesap verme sorumluluğuna ve ve şeffaflığa dayalı yönetişim sistemi kurmak, kurumsallaşmayı gerçekleştirmek, kurum kültürünü geliştirmek, çağdaş ve etkin bir idari yapı oluşturarak, üniversitenin hedeflerinin gerçekleşmesine katkıda bulunmaktır.