ADU Menu

Adnan Menderes Üniversitesi
Hukuk Müşavirliği

Misyon & Vizyon

MİSYON

Yürürlükteki Mevzuatın emredici hükümleri doğrultusunda, hukuki ilişki ve ihtilafların kamu yararı, hizmet gerekleri ve Üniversitemiz menfaatleri yönünde işlemle çözüme kavuşturmasını sağlamak misyonumuzdur.

VİZYON

Evrensel hukuki değerlere bağlı kalarak, teknolojik yeniliklere açık, şeffaf hizmet anlayışıyla üniversiteler arasında model olmak vizyonumuzdur.