ADU Menu

Adnan Menderes Üniversitesi
Hukuk Müşavirliği

YÖNERGELER

 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim - Öğretim ve Öğrenciler ile İlgili Yönergeler
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Mesleki Hazırlık Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi İşletmesi Öğrenci Yurtları Çalışma Usul Ve Esasları Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi (ADÜTF-DEHÜAM) Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Danışma Komisyonu Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Girişimsel (İNVAZİV) Olmayan Klinik Araştırmalar Danışma Komisyonu Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Görevlileri Temsilciliği Yönergesi
 Emekli Personel Kimlik Kartı Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Açık Erişim Politikası
 Aydin Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararasi Ilişkiler Koordinatörlüğü Çalişma Esaslari Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uzmanlık Eğitimi Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitimi Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Eğitimi Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Turizmi Ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Komisyonu Yönergesi Taslağı
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Eğitimde Fırsat Eşitliği Yönergesi
 T.C. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilim Kurulu Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Üretim Ve Deneysel Araştırma Laboratuvarı (ADÜTF-DEHAL) Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sivil Senato Yönergesi
 T.C. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönerge
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Genel Yayın İlkeleri Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Personeli İzin Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Konsültasyon Hizmetleri Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Danışma Kurulları Kuruluş ve İşleyiş Esaslarına İlişkin Yönerge
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Program Ve Ders Açma, Güncelleme ve Kapatma Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Öğretim Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Yemek Bursu Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bilimi Dergisi Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı İktisadi İşletme Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi İç Hizmet Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğrenci Staj Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönerge
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaz Stajı Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ödüllendirme Ve Ödüller Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yayın Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Tesis ve Konukevi Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Kriz Merkezi Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Uygulama Anaokulu Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Avrupa Öğrencileri Genel Forumu-Kuşadası (AEGEE-KUŞADASI) Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Öğrenci Kıyafet Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme Ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri Ve Puanlama Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Avrupa Dilleri Ve Kültürleri Araştırma Uygulama Merkezi Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yangınlardan Korunma Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü İmza Yetkileri Yönergesi