ADU Menu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
İktisadi İşletmesi

Misyon & Vizyon

 

Misyon

Üniversite mensupları, emeklileri, öğrencileri, mezunları ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin yararlanmasına yönelik barınma, beslenme, dinlenme ve kültürel hizmetlerinin sunulmasında gerekli tesislerin ve organizasyonun oluşturulması, işletilmesi, hizmetlerin uygun bedelle sunulması ile ilgili esasların belirlenmesidir.


Vizyon

Faaliyette bulunulan alanlarda, bireye ve topluma saygılı, hukuka, ekonomik ve ahlaki ilkelere bağlı, sağlık, emniyet ve çevreye duyarlı olarak hizmet verdiğimiz kişilerin, çalışanlarımızın ve Üniversite yönetiminin beklentilerini en üst seviyede karşılamaktır.