ADÜ Menü
ADü LOGİN

İktisadi İşletmesi
Adnan Menderes Üniversitesi

Kantinler

1. Poliklinik Kantini

2. Ziyaret Kantini

3. Acil Kantini

4. Diş Fakültesi Kantini

5. Merkezi Derslik-1 Kantini  

6. Merkezi Derslik-2 Kantini

7. Fen - Edebiyat Kantini

8. Eğitim Kantini

9. Sağlık Kantini

10. Meslek Yüksek Okulu Kantini

11. Adü Cafe

12. Rektörlük Kantini

13. İsabeyli Kantini

14. Kuyucak Kantini

15. Ziraat Kantini

16. Söke Kantini

17. Didim Kantini

18. Çine Kantini

19. Eski Kütüphane Kantini

20. Yeni Kütüphane Kantini