ADU Menu

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı
ÖYP

Seyahat Giderleri Bilgilendirme Notu

Seyahat Giderleri Bilgilendirme Notu

Yüksek Öğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Usul ve Esasları madde 11 (b) bendine istinaden Adnan Menderes Üniversitesinde eğitimlerini sürdüren ÖYP Araştırma Görevlilerinin ÖYP bütçesinden karşılanmak üzere kendi alanlarında/tez konularında akademik çalışma yapmak veya bilimsel etkinliklere katılmak amacıyla yapacakları kısa süreli seyahatler desteklenmektedir.


Kısa süreli yurtiçi/yurtdışı seyahat ödeneğinden faydalanmak isteyen ÖYP araştırma görevlileri, seyahat öncesinde “Yurtdışı/Yurtiçi Bilimsel Etkinliğe Katılım İçin Seyahat Desteği Başvuru Form”larını birimimize ulaştırmalıdır.
 

Kısa süreli yurtiçi/yurtdışı seyahatin süresi yılda en fazla on beş (15) gündür.
 

ÖYP araştırma görevlileri, bu seyahatlere - 33/a ile Üniversitemize atanan ÖYP araştırma görevlisinin, kadrosunun bulunduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünün görevlendirme onayı; - 35/b ile Üniversitemize atanan ÖYP araştırma görevlisinin, kadrosunun bulunduğu Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünün görevlendirme onayı alınarak katılabilir.
 

ÖYP Araştırma Görevlilerinin, yurtiçi ve yurtdışı bilimsel etkinliklere katılmak amacıyla yapacakları kısa süreli seyahatlere ilişkin harcamaların 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri göre mevcut bütçesi dahilinde ödeme yapılabilmesi için görevlendirme talep dilekçesi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı/Fakülte Yönetim Kurlu kararı ve Rektörlük onay yazısında “yolluk (yurtiçinde uçak ile gidilecek ise alınan karar ve onayda uçak ile ibaresi olmalı), yevmiye, katılım ücreti, konaklama ücretinin ÖYP bütçesinden karşılanmak üzere” ifadesinin yer alması gerekmektedir.
 

Kısa süreli bu seyahatlerden, Danışmanlığını yaptığı ÖYP araştırma görevlisinin alanı/tez çalışması ile ilintili olmak üzere ve birlikte gidilmesi koşuluyla Danışmanı da faydalanabilir.
 

ÖYP Araştırma Görevlisinin Danışmanına da yurtiçi ve yurtdışı bilimsel etkinliklere katılmak amacıyla yapacağı kısa süreli seyahatlere ilişkin harcamalarının 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre (Danışmanı olduğu ÖYP araştırma görevlisinin mevcut bütçesi dâhilinde) ödeme yapılabilmesi için görevlendirme talep dilekçesi ile birlikte, ilgili ÖYP Araştırma Görevlisinin Danışmanı olduğuna ilişkin Enstitü Yönetim Kurulu kararı gerekmektedir. Bunun yanı sıra Danışmanın görevlendirme talep dilekçesi, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onay yazısında da “yolluk (yurtiçinde uçak ile gidilecek ise alınan karar ve onayda uçak ile ibaresi olmalı), yevmiye ve katılım ücretinin Danışmanı olduğu ÖYP Arş.Gör.........'nın ÖYP bütçesinden karşılanmak üzere” ifadesi yer alacaktır.
 

Yurtiçi/Yurtdışı bilimsel etkinliğe katılım için seyahat desteği geri bildirim formlarının ekinde muhakkak görevlendirme yazıları olmalıdır.

HARCAMA BELGELERİNE İLİŞKİNDİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR


Görevlendirmeye ilişkin üç adet “Enstitü/Fakülte Yönetim Kurulu Kararı (YKK) ve Rektörlük Onayı”nın Enstitü/Fakülte tarafından “ASLI GİBİDİR” onayı alınarak yolluk bildirim formuna eklenmesi gerekmektedir.
 

1- Taksi fişleri
Kullanılan taksilerin beyandaki doğruluğunun kanıtı açısından taksi fişi alınması zorunludur.
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği’ne göre; “taksi ile yapılan seyahatlerde (belediye hudutları dâhilindeki taksi ücretleri hariç) fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişinin ödeme belgesine bağlanması gerekir.” ifadesi yer almaktadır.
Görev yeri ile otogar veya havaalanı arası hareket için kullanılabilmektedir. Taksi fişi üzerinde Hareket yeri ve Varış yeri belirtilmelidir.
 

2- Otobüs biletleri
Yurtiçinde -görevlendirmede “uçak ile” ifadesi yer almadıkça- otobüsle ulaşım esastır.
 

3- Uçak biletleri
Fatura veya havayolu şirketi tarafından antetli kağıtlarına basılmış kaşeli imzalı bilet veya elektronik bilet ödeme için gereklidir. Elektronik Biletler havayolu şirketi tarafından kaşeli ve imzalı olmalıdır.
Üzerinde “Elektronik Bilet Bilgisi” yazan çıktılar ve e-mail çıktıları elektronik bilet değildir ve fatura yerine geçmezler.
 

4- Gündelik/yevmiye
Harcırah Kanunu gereğince; yurtiçi gündeliklerinin miktarı her yıl bütçe kanunları ile tespit olunur. (2013 H Cetveli)
Günübirlik görevlendirme ve seyahatlerde gündelik oransal olarak hesaplanmalıdır. Harcırah Kanununa göre (madde 39): “Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13:00) ve akşam (saat 19:00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.”
 

Yurtdışı gündeliklerinin hesaplanmasında esas alınacak cetvel her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir.

2013 YILI BAKANLAR KURULU KARARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
 

Harcırah Kanununa göre:
Yurtdışına çıkışlarda seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için ödenecek ücretler, o ülkeye ilişkin gündelik miktarının %50 artırılması suretiyle hesaplanır.Türkiye’den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü ile sınırlı olmak kaydıyla yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin yukarıdaki şekilde artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin %40’ını aşması halinde aşan kısmın %70’i ayrıca ödenir.
 

Yurtdışı yevmiye hesabında söz konusu döviz tutarının; bildirim formunun doldurulduğu gün Merkez Bankası (www.tcmb.gov.tr) döviz satış kuru baz alınarak TL karşılığı beyan edilmelidir.
• K.K.T.C gündeliklerinde %50 artırımlı gündelik hesaplanmaz.
 

5- Kongre katılım ücretinin yatırıldığına ilişkin fatura
Banka dekontu veya internet bankacılığı dekont çıktısı ödeme için yeterli değildir.
Bu nedenle, fatura temini önem arz etmektedir. Söz konusu faturada kaşe-imza  mutlaka bulunmalı, kişi ad- soyad, Üniversite  adı ve ödenek takip numarası yazdırılmalıdır..
Ancak, konaklama gideri ve katılım bedeline ilişkin tutarlar tek fatura ile talep edilecekse, her bir gidere ait tutarın fatura üzerinde ayrı ayrı görünmesi istenmektedir. (Konaklama için ne kadar ödendi, katılım bedeli olarak ne kadar ödendi?)
 

6- Konaklama giderine ilişkin fatura
Söz konusu faturada; ad-soyad,Üniversite adı, ödenek takip no, konaklanan gün sayısı ve tarihler, kaşe-imza mutlaka bulunmalıdır.
Yurtiçinde;
Konaklama giderine ilişkin fatura bulunmadıkça konaklama gideri ödenmez.
Fatura bulunduğunda ise; günlük yevmiyenin %50 artırımlı olarak hesaplanan tutarı gece yatacak yer temini için ayrıca ödenir.
Örneğin; 2012 yılı için gündelik: 27,00 TL ise, bir gece yatacak yer temini için ödenecek tutar 40,5 TL’yi aşamaz. Fatura tutarı daha fazla olsa dahi, görevlendirme kapsamındaki ve faturası bulunan her bir gece için 40,5 TL ödenir. Fatura tutarı daha az ise, fatura tutarının tamamı ödenir.
Yurtdışında ise;
Harcırah Kanununa göre:
Yurtdışına çıkışlarda seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için ödenecek ücretler, o ülkeye ilişkin gündelik miktarının %50 artırılması suretiyle hesaplanır.
Türkiye’den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü ile sınırlı olmak kaydıyla yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin yukarıdaki şekilde artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin %40’ını aşması halinde aşan kısmın %70’i ayrıca ödenir.
Konaklama gideri ve katılım bedeline ilişkin tutar tek fatura ile talep edilecekse, her bir gidere ait tutarın fatura üzerinde ayrı ayrı görünmesi istenmektedir. (Konaklama için ne kadar ödendi, katılım ücreti olarak ne kadar ödendi?)
Yurtdışı Konaklama Giderlerine İlişkin Esas ve Usuller'i görmek için TIKLAYINIZ.

7- Katılınan kurs/toplantı/seminer/kongre vb.ne iştirak edildiğine ilişkin belge
Katılım belgesi veya sertifikanın, “ASLI GİBİDİR” onaylı nüshası gereklidir. Söz konusu onay, Koordinatörlüğümüzce yapılabilmekte olup “ASLI GİBİDİR” onayı için sertifikanın aslının sunulması gerekmektedir.
 

Önemli: Yurtdışı geçici görev yolluklarına ilişkin ödemelerde; aslı yabancı dilde hazır bulunan tüm makbuz/fatura/sertifika vb. belgelerin beyan sahibi tarafından Türkçe tercümesinin yapılması gereklidir. (Tercümesi tarafımca yapılmıştır. Ad/Soyad İmza)