ADU Menu

Adnan Menderes Üniversitesi
Arşiv Müdürlüğü

Misyon-Vizyon

 

Misyon

Üniversitemiz birimlerinde oluşan arşivlik belgelerin çağdaş gelişmeler doğrultusunda tespitini ve toplanmasını, arşivcilik metot ve tekniklerine göre tasnif edilmesini, korunmasını ve belgeye ulaşılmasını en iyi şekilde sağlamak için arşiv politikaları belirlemek ve uygulamaktır.

 

Vizyon

Çağdaş belge yönetimi ve arşiv hizmetlerinin üst düzeyde sunulabileceği tam donanımlı bir arşiv oluşturmak ve Üniversitemiz politikaları doğrultusunda arşiv hizmetlerini her zaman aynı nitelik ve nicelikte yürütmektir.