ADU Menu

Adnan Menderes Üniversitesi
Arşiv Müdürlüğü

Geçmişten Günümüze

             

              Üniversitemiz Arşiv Müdürlüğü; 28 Eylül 1988 tarih ve 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 3473 sayılı Kanun’un 6. maddesi gereğince Başbakanlıkça hazırlanan ve 16.05.1988 tarih ve 19816 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca  4 Mart 1998 tarihinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Şu an Genel Sekreterliğe bağlı bir Müdürlük olarak çalışmalarını sürdürmektedir.