ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

ADÜ Haber Arşivi

Üniversitemiz Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu'ndan Duyuru

Çevre ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından alınan karar doğrultusunda, Laboratuar Hayvanı Kullanım Kursu sertifikalarının geçerli olması için kurumların laboratuar hayvanları yetiştirme ve araştırma ünitelerinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılması koşulu getirilmiştir.
Bu nedenle ünitelerimizin ruhsatlandırılması süreci tamamlanmadan yeni bir hayvan kullanım kursu düzenlenmeyecektir. Sertifikaya acil olarak ihtiyacı olan personelin, kurs açılan başka kurumlara başvurması gerekmektedir.

27.6.2011 09:40:07