ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

ADÜ Haber Arşivi

Görevde Yükselme Eğitimi Sınavı

12.11.2005 Tarih ve 25991 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri uyarınca Üniversitemizce görevde yükselme sınavı yapılacak kadrolar İçin Tıklayınız
Görevde yükselme eğitimi yapılacak yer ve tarihi Eğitim tarihinden 15 gün önce bildirilecek olup, durumları aranılan niteliklere uyan personelin en geç 29.07.2013 tarihine kadar başvurularını çalıştıkları birim amirliklerine yapmaları gerekmektedir. Görevde yükselme eğitimi ve sınavına başvuruda bulunan personel başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç başvuru tarihinin son gününe kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Görevde Yükselme Sınavı Yapılacak Kadroların
 
                                 Kadro             Kadro 
Kadro Ünvanı             Derecesi        Sayısı            
Memur                       5-6-7-8-9            35
Sınava Girecek Personelde Aranacak Nitelikler     
1- En az ortaöğretim mezunu olmak,
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak
3- İlan tarihi itibariyle yükseköğretim üst kuruluşlar ile yükseköğretim kurumlarında en az iki yılını
geçirmek kaydıyla üç yıl hizmeti bulunmak.

16.7.2013