ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

ADÜ Haber Arşivi

Üniversitemiz Sözleşmeli Personel (657 Sayılı Kanunun 4/B) Alım İlanı

Üniversitemiz Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı...

 Üniversitemiz Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) 43 adet Hemşire pozisyonunda  sözleşmeli personel alınacaktır.

NİTELİK KODU

ADET

ARANILAN NİTELİKLER

HM01

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü Mezunu, En az 6 yıl Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde, En az 3 yıl Cerrahi Bilimler Kliniğinde ve Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde çalışmış olmak.

HM02

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programından mezun, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde en az 4 yıl, Uygulama ve Araştırma Hastaneleri Kan Alma Laboratuarında en az 3 yıl ve  Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Dermatoloji Kliniklerinde en az 6 ay, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Ameliyathane Bölümünde çalışmış, Tıp İlk Yardım Sertifikasına sahip olmak.

HM03

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Hematoloji, Gastroenteroloji, İmminoloji-Romatoloji  ve Enfeksiyon Kliniklerinde çalışmış, En az 1 yıl diyaliz merkezlerinde çalışmış, Hemodiyaliz Sertifikasına sahip olmak.

HM04

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde en az 1 yıl Kalp Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji Kliniklerinde çalışmış olmak.

HM05

    1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde en az 3 yıl çalışmış, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Kliniklerinde en az 1 yıl, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Üroloji-Kardiyoloji Kliniklerinde en az 2 yıl çalışmış olmak.

HM06

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde en az 1 yıl Cerrahi Yoğunbakım Ünitesinde çalışmış olmak.

HM07

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Pediatri Kliniğinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

HM08

2

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Nöroloji ve Nöroşirurji Kliniklerinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

HM09

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde en az 6 ay çalışmış olmak.

HM10

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programından mezun, Sağlık Bakanlığından Onaylı Perfüzyonistlik Yetki belgesi, Kan Gazı Cihazı eğitim Sertifikasına, ECMO Kursu Katılım sertifikasına sahip olmak.

HM11

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Anestezi ve Reanimasyon yoğun bakım Ünitesinde en az 6 ay çalışmış, CPR sertifikasına sahip olmak.

HM12

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Yeni doğan Yoğun bakım ünitesinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

HM13

2

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Acil Servisinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

HM14

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Kemoterapi Ünitesinde çalışmış, VIII. Onkoloji günleri Klinik Onkolojide güncel Tedaviler Sempozyumu, Palyatif Tedavilerde Yenilikler Kursuna Katılmış, Anestezi Yoğun bakım Ünitesinde en az 2 yıl çalışmış, Diyaliz merkezinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

HM15

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Cerrahisi Kliniklerinde en az 1 yıl çalışmış, NRP sertifikasına sahip olmak.

HM16

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun, En az 2 yıl Hemşirelik tecrübesi, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Kulak Burun Boğaz-Göz Kliniği ve Plastik Cerrahi Kliniklerinde en az 1 yıl çalışmış, CPR eğitimi başarı sertifikasına sahip olmak.

HM17

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Ortopedi ve Travmatoloji Kliniklerinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

HM18

2

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Kalp Damar Cerrahisi - Kardiyoloji Yoğun Bakım Ünitelerinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

HM19

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Endokrinoloji ve Nefroloji Kliniklerinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

HM20

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Onkoloji Kliniğinde en az 6 ay çalışmış olmak.

HM 21

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Acil Yoğun Bakım Ünitesinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

HM22

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde en az 6 ay çalışmış, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım ve Koroner Yoğun Bakım-Nöroloji Yoğun Bakım Ünitelerinde çalışmış olmak.

HM23

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Kalp Damar Cerrahisi-Kardiyoloji Servisinde en az 1 yıl çalışmış, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezlerinde, Diyaliz Merkezlerinde çalışmış olmak.

HM24

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programından mezun ve cerrahi Kliniklerde en az 1 yıl çalışmış olmak.

HM25

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun, KVC ve koroner yoğun bakım tecrübesi olmak, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde en az 6 ay yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çalışmış, NRP sertifikasına sahip olmak.

HM26

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun, diyabetik ayak bakım kursu sertifikasına sahip, tıbbi genetik laboratuvarında, sitogenetik ve moleküler genetik bölümlerinde en az 2 yıl çalışmış, klinik mikrobiyoloji ve enfeksiyon laboratuvarında en az 3 yıl bakteriyoloji ve seroloji tecrübesi, real time PCR ve PCR (Trombofili Paneli (Faktör V Leiden Mutasyonu, Faktör II Protrombin Mutasyonu, MTHFR C677T, MTHFR A1298C) konusunda en az 2 yıl tecrübesi olmak.

HM27

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Kalp Damar Cerrahisi yoğun bakımında ve nöroloji yoğun bakım ünitelerinde çalışmış olmak.

HM28

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü Lisans Programından Mezun, En az 4 yıl Hemşirelik tecrübesi, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde çalışmış, NRP eğitim sertifikasına ve  CPR katılım belgesine sahip olmak.

HM29

 

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü Lisans Programından Mezun, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Postoperatif  Yoğun Bakım ünitelerinde en az 1 yıl, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Genel Cerrahi Kliniğinde çalışmış, Kişisel Gelişim ve Sürekli Eğitim Katılım belgesine sahip olmak.

HM30

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü Lisans Programından Mezun,  Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde en az 1yıl çalışmış,  NRP Sertifikasına sahip olmak.

HM31

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü Lisans Programından Mezun, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde en az 1yıl çalışmış, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitelerinde en az 6 ay çalışmış, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde  Acil Servisinde çalışmış, CPR sertifikasına sahip olmak.

HM32

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü Lisans Programından Mezun, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde en az 6 ay çalışmış, NRP sertifikasına sahip olmak.

HM33

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü Lisans Programından Mezun,  Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Hematoloji ve Enfeksiyon Kliniklerinde 2 yıl çalışmış, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Nöroloji Yoğun Bakım Ünitelerinde çalışmış, Diyabetik Ayak Bakım Kursu Katılım belgesine sahip olmak.

HM34

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü Lisans Programından Mezun, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Anestezi Reanimasyon Yoğun Bakım ünitesinde en az 6 ay çalışmış, İlk Yardımcı Sertifikasına sahip olmak.

HM35

6

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü Lisans Programından Mezun olmak. 

 

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

I-GENEL ŞARTLAR:

1- Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

d) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

e) Erkek adayların, muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

2- 2012 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSSP3, Sağlık Meslek Lisesi mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

3-Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,

4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içeresinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.Hükmüne uygun olması.

II-BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Adayların başvurularını www.adu.edu.tr  web adresinde bulunan İş Talep Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Hastane Başmüdürlüğü Kepez/AYDIN adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

Adayların Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Tarihleri:27.03.2014-10.04.2014

İstenen Belgeler;

1) Başvuru Formu (www.adu.edu.tr adresinde temin edilecektir.)

2) 2012 KPSS Sınav Sonuç Belgesi

3) Öğrenim Belgesi

4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5) 1 Adet Resim

6) Başvuracak adayların aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ve çalışma sürelerini; çalışmış oldukları kurumun antetli kağıdı ile Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Başmüdürlük veya Başhekimlik tarafından ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış yazı ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

III-BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunanlar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 3 (Üç) gün içerisinde www.adu.edu.tr   adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Pozisyonun iki katına kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Üniversitemiz Hastanesi Başmüdürlüğü’ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

Başvuru Formu İçin Tıklayınız


27.3.2014