ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

ADÜ Haber Arşivi

Aydın ve Güney Ege Bölgesine Yön Verecek Büyük Proje Üniversitemizde, GEKA Desteği ile Başlıyor

Üniversitemiz tarafından hazırlanan ve GEKA tarafından desteklenen 960.768 TL. bütçeye sahip “Aydın İli Stratejik Planlama ve Yenilik Merkezi” projesi...

Üniversitemiz tarafından hazırlanan ve GEKA tarafından desteklenen 960.768 TL. bütçeye sahip “Aydın İli Stratejik Planlama ve Yenilik Merkezi” projesi Aydın ve Güney Ege Bölgesi’nde toplumun yararına yenilikçi fikirler geliştirilmesini sağlayacak.

GEKA’nın başlattığı 2014 yılı Yenilikle Dönüşüm Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan Aydın İli Stratejik Planlama ve Yenilik Merkezi (AİSYEM) Üniversitemiz Merkez Kampüsü’nde 18 ay içinde hayata geçirilecek. Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu ve GEKA Genel Sekreteri Süleyman Alata arasında sözleşmesi imzalanan projenin hayata geçmesi için öncelikle, Üniversitemiz merkez yerleşkesinde 750 m² alandan oluşan merkez binası inşa edilecek.
Güney Ege Bölgesi’ne ait Ar-Ge, teknoloji, tasarım, yenilik, girişimcilik alanlarında sektörel ve kurumsal tüm bilgi ve verilerin toplanarak değerlendirileceği Merkez’de yapılacak analizlerle bölgenin ihtiyaçlarına yönelik politika, strateji ve projeler üretilmesi için çalışılacak. Akademisyenler, “Yeni Bir Fikrim Var” diyenler, girişimciler, STKlar ve işletmeler tek bir çatı altında bir araya gelerek, Güney Ege’nin yenilikçi ve girişimciliğe yönelik fikirlerini bu Merkez’de üretecekler ve elle tutulur ürünlere dönüştürülmesini sağlayacaklar.
Kısa adı AİSYEM olan yenilik merkezinin Güney Ege Bölgesi’nde referans bir merkez olmak üzere planladığını söyleyen Rektörümüz Birincioğlu “Herkese ve her bilgiye açık olacak Merkez, Bölge’deki Ar-Ge, teknoloji, tasarım, yeni fikirler, bilimsel araştırma sonuçları ile beslenecek. Bölge’de öne çıkan sektörler ve belirlenen öncelikler doğrultusunda, ilgili tüm bilim çevreleri ve kurum, kuruluşlarla birlikte yenilikçi girişimciliğin geliştirilmesi için çalışılacak ve elde edilen ürünlerin ticarileştirilmesine kadar geçen sürece katkı sunulacak” dedi. Merkez sayesinde üniversite, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarının ulusal ve uluslararası fonlardan daha fazla ve etkin yararlanmasının sağlanacağını belirten Birincioğlu, Merkez’in Türkiye’de örnek model oluşturabilme potansiyeli bulunduğunun altını çizdi.
Genel Sekreter Süleyman Alata ise; “GEKA’nın 2014 yılı Yenilikle Dönüşüm Mali Destek Programı kapsamında destek alan projenin Bölge’de sektör, üniversite, kamu kurum ve kuruluşları-STK’lar ve halk arasında kalıcı, katılımcı ve gelişen bir işbirliği zemini yaratacağını söyledi. Aynı zamanda proje sayesinde, bölgeye ait elde edilen tüm bilgi ve verilerin üniversitedeki bilim insanlarının katkılarıyla Bölge’nin gelişimi için kullanılacak olmasının yenilik ve yeniliğe dayalı girişimcilik kapasitesini artıracağını ve üniversite-toplum işbirliğine de büyük katkı sağlayacağını belirtti.
Proje Bölge’de Bir İlk
Koordinatörlüğünü Prof. Dr. E.Didem Evci Kiraz’ın yürüteceği projede bir koordinatör yardımcısı, bir idari ve mali işlerden sorumlu yetkili ve üç proje gönüllüsü görev alacak. Projenin ana faaliyetleri proje yürütme ofisinin kurulması, bina yapımı, tanıtım ve görünürlülük faaliyetleri, merkez birimlerinin kurulması, sürdürülebilirlik ve işbirliği mekanizmalarının kurulması beş ana başlığı altında toplanmıştır. Bölge’de bir ilk olacak AİSYEM’e özgün değerini kazandıran en önemli yönü “beş farklı birim”den oluşmasıdır:
1-     Bilgi Bankası ve Analiz Birimi
2-     Strateji Geliştirme Birimi
3-     Yeni Fikirler Laboratuvarı
4-     Fikri Mülkiyet Destek Birimi
5-     Projelendirme ve Kaynak Bulma Birimi
 
Projenin sürdürülebilirliği amacıyla “Stratejik Planlama ve Yenilik Araştırma ve Uygulama Merkezi” kurulması çalışmaları da aynı 18 aylık süre içerisinde başlatılacak. Çalışmalar Aydın’daki ilgili tüm kurum, kuruluş, STK, sektör ve kişilerle yürütülecek. GEKA başta olmak üzere Güney Ege Bölgesi’nde yer alan “Yenilik” alanında katkı verebilecek kuruluş ve uzmanlarla işbirliği sağlanacak. “Akademisyen-Fikir”, “Akademisyen-Proje” eşleştirmeleri yapılacak. Üniversitemiz bünyesinde bulunan tüm araştırma uygulama merkezleri, proje birimleri, laboratuarlar başta olmak üzere; Güney Ege Bölgesi’nde yer alan üniversitelerin merkezleri AİSYEM’in doğal danışmanları olacak. Merkezlerle “Yeni Fikirlerin Geliştirilmesine Destek” adı altında centilmenlik anlaşması yapılacak.


25.8.2014 10:19:00