ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

ADÜ Haber Arşivi

Kısmi Zamanlı Öğrenci İş Başvuruları Başlamıştır

Üniversitemiz birimlerinde 2014-2015 Eğitim-Öğretim döneminde birimlerde çalıştırılacak Kısmi Zamanlı Öğrenci sayıları ve işin niteliği ilanımız ekinde sunulmuştur. Öğrenciler haftada en fazla 15 saat çalışacak ve saat ücreti (brüt) 5,00 ¨ olarak uygulanacaktır...

Öğrencilerimizin Dikkatine
Üniversitemiz birimlerinde 2014-2015 Eğitim-Öğretim döneminde birimlerde çalıştırılacak Kısmi Zamanlı Öğrenci sayıları ve işin niteliği ilanımız ekinde sunulmuştur. Öğrenciler haftada en fazla 15 saat çalışacak ve saat ücreti (brüt) 5,00 ¨ olarak uygulanacaktır. Öğrencilerimizin 26/12/2014 tarihine kadar başvurularını çalışmak istedikleri birimlere yapmaları gerekmektedir.
 
                       Başvuru Yapacak Öğrencilerde Aranacak Şartlar
 
         1- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarını haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir:
a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,
b) Disiplin cezası almamış olmak,
c) Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,
ç) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan
                 Sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
e) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
f) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,
 
        2- Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.
 
           
                         Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştıracak Birimlerin Dikkatine  
 
 
 2014-2015 Eğitim-Öğretim döneminde birimlerin çalıştırabilecekleri Kısmi Zamanlı Öğrenci sayıları yazımız ekinde sunulmuştur. Birimlerin ‘‘Yükseköğretim Kurumlarında Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılabilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’’ uyarınca oluşturmuş oldukları birim komisyonlarınca belirlenmiş olan öğrenci isim listelerini 02/01/2015 tarihine kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir.Bu tarihten sonra gelen isim listeleri dikkate alınmayacaktır.
 
                                                                                                                                           SKS DAİRE BAŞKANLIĞI

16.12.2014