ADU Menu

Adnan Menderes Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Görevlerimiz

-Üniversitemizin içte ve dışta tanıtımını yapmak için, projelere katılmak ve proje geliştirmek.
-Üniversite'nin basın ve halkla ilişkilerini düzenlemek.
-ADÜ Haber dergisinde çıkan haberleri toplamak, düzenlemek ve basım aşamasından sonra kişi yada kuruluşlara dağıtmak.
-İlimiz içinde Üniversitemizin doğru algılanmasına yönelik çalışmalar yapmak.
-Açılış ve kapanış törenleri ile ilgili her türlü düzenlemeyi yapmak.
-Rektörlük, akedemik ve idari birimler tarafından gelen talepleri karşılamak.
-Çeşitli organizasyonları gerçekleştirmek .
-Uygun görülen fuarlara katılmak ve fuarlar için tanıtım malzemelerini hazırlamak.
-Rektörün gerçekleştireceği basın toplantılarını hazırlamak ve konu ya da konular için rektöre bilgi toparlamak.
-Etkinliklerle ilgili yazılı, görsel ve işitsel belge, bilgi ve dökümaların arşivini oluşturmak.
-Medyada Üniversitemizle ilgili çıkan yanlış ve eksik haber, yorum ve yazıları tekzip edip, doğru bilgilendirmeyi sağlamak.
-Diğer Üniversitelerle işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
-Medyada Üniversitemizle ilgili çıkan haberleri toplamak ve arşivlemek.
-Basın bülteni, basın açıklaması ve kamuoyu duyurularının hazırlanması, bunlara ait fotograflar ile birlikte medyaya dağıtılmasını sağlamak.
-Üniversitemiz tanıtım materyallerinin hazırlanmasını sağlamak.
-Lise ve dershane öğrencilerine Üniversitemizin gezdirilmesi organizasyonunu ayarlamak ve gerekli tanıtımın yapılmasını sağlamak.
-Çeşitli organizasyonlarda tanıtım standlarının kurulması işlemini gerçekleştirmek.
-Web sayfamız üzerinden yada dilekçe ile başvuruda bulunan kişi ya da kuruluşların bilgi edinme taleplerine cevap vermek.
-Açılış ve kapanış törenine ait konuşma kitapçıklarında yer alacak bilgileri toplamak.
-Üniversitemiz Web sayfasına haber ve etkinlik duyurularını girmek.
-Çeşitli kurumlara (Valilik, gazete, dergi vb.) Üniversite ile ilgili tanıtım yazıları hazırlayıp görsellerle destekli bilgiler göndermek.