ADU Menu

Adnan Menderes Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Geçmişten Günümüze

Adnan Menderes Üniversitesinin kurulduğu 1992 yılından 1996 yılına kadar basın ve halkla ilgili işleri yürütmek üzere Özel Kalem Müdürlüğü bu görevi üstlenmiştir. Birim Üniversitenin yapılanması aşamasında davetiye gönderme ve organizasyon düzenleme işlemlerini gerçekleştirmiştir. Hızla gelişmekte ve büyümekte olan Üniversitemizde gün geçtikçe asıl görev Özel Kalem hizmeti olan birimin, Basın ve Halkla İlişkilerde mevcut iş sirkülâsyonunu yürütmekte zorlanması nedeniyle 2 Kasım 1996 tarihinde Genel Sekreterliğe bağlı bir birim olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü adı altında resmen hizmete başlamıştır. Bu tarihten sonra birimin işleri ve çeşitliliği artmış, Üniversitemizin tanınırlığı açısından olumlu gelişmeler gözlemlenmiştir.