ADU Menu

Adnan Menderes Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Başvuru Yapmadan Önce

Adı, soyadı, adres telefon numarası, kimlik numarası açık olarak belirtilmeyen,
 
İstediği bilgi ve belge ile sorusu anlaşılamayanların başvurular Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince cevaplandırılmayacaktır.
 
 
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerini okuyunuz.
 
Başvuru konusu sorunuzun Üniversitemiz elinde bulunan bilgi ve belge olmasına dikkat ediniz.
 
Başvuru konusu sorunuzun cevabının Üniversitemiz internet sitesinde bulunup bulunmadığını kontrol ediniz.
 
Bilgi Edinme başvurunuzu, Kanunun 6. maddesi ile Yönetmeliğin 9. ve 10. maddelerinde belirtilen başvuru usulüne göre yapınız.
 
Başvurunuza cevap verilmeden önce Kanunun 10. maddesi ile Yönetmeliğin 22. maddesi hükümlerince tarafınızdan ücret istenebileceğini dikkate alınız.
 
Yükseklisans ile ilgili sorularınız öncesinde Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğini ve Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğini okuyunuz.
 
Yatay geçiş ile  ilgili sorularınız öncesinde Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmeliği okuyunuz.
 
Halen Üniversitemizde öğrenci olanların OBİS ile ilgili sorunlarını Fakülteleri /Yüksekokulları öğrenci işleri ile çözümlemesi gerekmektedir.
 
Üniversitemizden mezun olan öğrencilerimizin diploma ve not döküm belgesi ile ilgili sorunlarını mezun oldukları Fakülte/Yüksekokulun öğrenci işlerine başvuruda bulunarak çözümlemeleri gerekmektedir.
 
Öğretim görevlisi, okutman, diğer öğretim yardımcılığı (uzman, çevirmen vb.) memur kadrolarına atanma talepli başvurular yapmayınız.