ADU Menu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Fikri ve Sınai Mülkiyet Kurulu

AMAÇLAR

Üniversitede Fikrî ve sınaî mülkiyet hakların uygulanmasını sağlamak
Üniversitenin ilgili birimleri tarafından fikri mülkiyet haklarının tespit edilmesi, korunması ve ticarileştirilmesine dair usul ve esasların belirlenmesini
Üniversitede üretilen bilgiyi korumak ve ticarileştirmek
Üniversitede yürütülen araştırmalarda fon kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak
Üniversitenin fikri mülkiyet envanterinin tespit edilmesini 
Fikri mülkiyet haklarının ticarileştirilmesiyle elde edilecek ekonomik faydaların adil ve hakkaniyetli şekilde taraflar arasında paylaşımının sağlanmasını