ADU Menu

Araştırma ve Uygulama Hastanesi
ADÜ Veteriner Fakültesi

Hastane Sorumlu Yöneticisi

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Bilginer TUNA

Hastane Sorumlu Yöneticisi

Telefon: 02562206000 - 6228

e-posta: bilginertuna@adu.edu.tr