ADÜ Menü
ADü LOGİN

Araştırma ve Uygulama Hastanesi
ADÜ Veteriner Fakültesi

Cerrahi Anabilim Dalı Döner Sermaye Ücretleri

VETERİNER FAKÜLTESİ

CERRAHİ ANABİLİM DALI

2019 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ

Sıra No

Analiz/İşlem Adı

Birim Fiyatı

 

Küçük Cerrahi ve Ortopedik Uygulamalar

KÖPEK

KEDİ

1

Muayene

75 TL

75 TL

2

Küçük Cerrahi İşlemler

150 TL

150 TL

3

Bandaj (Malzeme Hariç)

100 TL

100 TL

4

Beyin Omurilik Sıvısının Alınması

100 TL

100 TL

5

Enjeksiyon SC/İM/İV

10 TL

10 TL

6

Kuyruk Amputasyonu (Malzeme Hariç, Tedavi Amaçlı)

350 TL

250 TL

7

Ötenazi (ilaç hariç)

100 TL

100 TL

8

Özel Enjeksiyonlar (Abdominosentez, Sistosentez)

100 TL

100 TL

9

Tırnak Kesme

10 TL

10 TL

Özel Muayeneler (Küçük Hayvan)

10

Özel Muayene

200 TL

11

Özel Muayene (Öğretim Üyesi Farkı)

350 TL

12

Özel Muayene mahallinde (Araç, yol, bakım ve benzeri masraflar hariç)

350 TL

13

Bilirkişi raporu(Adli olaylar)

400 TL

14

Sağlık raporu – Rapor Düzenleme

400 TL

 

Ortopedik Operasyonlar (Malzeme Hariç)

KÖPEK

KEDİ

15

Artrodez Artroplasti

1000 TL

850 TL

16

Collumna Vertebralis Kırık ve Çıkıkları

1500 TL

1250 TL

17

Çapraz Bağ Kopuğu

750 TL

650 TL

18

Çıkık Kapalı Red (bandaj dahil)

500 TL

350 TL

19

Çıkık Operatif Tedavi

1000 TL

850 TL

20

DARthroplasti

1000 TL

-

21

Eksizyon Artroplastisi

1000 TL

800 TL

22

Ekstremite Amputasyonu

1000 TL

750 TL

23

External Fikzasyon

2000 TL

1500 TL

24

Intervertebral Disk Operasyonları

2000 TL

2000 TL

25

Intrameduller Pin Uygulaması

1000 TL

1000 TL

26

Osteosentez Materyalinin Çıkarılması

200 TL

150 TL

27

Patella Çıkığı

850 TL

750 TL

28

Plaka Uygulaması

1500 TL

1250 TL

29

Sakro – İliak Ayrılma

1000 TL

850 TL

30

Triple Pelvic Osteotomi (TPO)

3000 TL

-

31

Diğer Ortopedik Operasyonlar

1500 TL

1000 TL

32

Minör Ortopedik Girişim

750 TL

200 TL

 

KULAK HASTALIKLARI

KÖPEK

KEDİ

33

Dış Kulak Kanalı Total Rezeksiyonu

1500 TL

1000 TL

34

Dış Kulak Kanalı Tümör Ekstirpasyonu

1500 TL

1000 TL

35

Dış Kulak Kanalından Yabancı Cisim Çıkarma

250 TL

200 TL

36

Kulak Kanalı Drenajı

1000 TL

-

37

Kulak Kepçesi Kesimi (Otektomi) Tedavi Amaçlı

1500 TL

1000 TL

38

Othematom

400 TL

400 TL

ABDOMİNAL CERRAHİ

39

Anal Kese Ekstirpasyonu

1500 TL 

-

40

Atresia Ani

750 TL

750 TL

41

Damak Yırtığı (Palatorafi)

1000 TL

850 TL

42

Diagnostik Laparotomi

1250 TL

1000 TL

43

Diyafram Fıtığı

1500 TL

1250 TL

44

Gastrik Dilatasyon, Volvulus

1500 TL

1250 TL

45

Gastrotomi, Enterotomi, Enterektomi, Sistotomi

1500 TL

1250 TL

46

Göbek Fıtığı

1000 TL

850 TL

47

Karın Fıtığı

1000 TL

850 TL

48

Kastrasyon

500 TL

400 TL

49

Kolektomi (Megakolon)

1500 TL

 1250 TL

50

Kriptorşidi Abdominal

1500 TL

1250 TL

51

Penis Amputasyonu

1500 TL 

1250 TL

52

Perineal Fıtık

1250 TL

1000 TL

53

Perineal Fistül

1000 TL

1000 TL

54

Perineal Üretrostomi

1500 TL

1000 TL 

55

Prolapsus Rekti-colopexie

1500 TL

1250 TL

56

Prostatektomi, Periprostatik Kist, Apse

1500 TL

1500 TL

57

Rektum Amputasyonu

1500 TL

1250 TL

58

Rektum Divertikulumu

1500 TL 

1250 TL

59

Salya Kisti (Boyun)

1650 TL

1500 TL

60

Salya Kisti (Dil)

500 TL

500 TL

61

Üretrotomi, Üretrostomi

 1250 TL

1000 TL

 

Diş ve Çene Cerrahisi

KÖPEK

KEDİ

62

Corpus – Ramus Mandibula Kırığı (External fiks. Plaka ile)

2000 TL

1750 TL

63

Corpus – Ramus Mandibula Kırığı (pin ile)

1500 TL

1000 TL

64

Diş Çekimi

150 TL

150 TL

65

Diş Dolgusu

500 TL

400 TL

66

Diş Taşları Temizlenmesi

500 TL

400 TL

67

Epulis

750 TL

750 TL

68

Komplike Diş Çekimi

750 TL

750 TL

69

Symphisis Mandibula Kırığı

1000 TL

850 TL

70

Temporo – Mandibular lukzasyon ( kapalı red)

1000 TL

850 TL

71

Temporo – Mandibular lukzasyon ( operasyon)

1500 TL

1250 TL

 

Tümör Tedavileri ( Malzeme Hariç)

KÖPEK

KEDİ

72

Biyopsi Alımı ( Punch, Tru – Cut, İğne Aspirasyonu vs)

500 TL

500 TL

73

Tümörlerin Kemoterapisi (Her Uygulama İçin)

350 TL

350 TL

74

Yüzlek Büyük Tümör Rezeksiyonu

1000 TL

850 TL

75

Yüzlek Küçük Tümör Rezeksiyonu

750 TL

750 TL

 

Toraks Operasyonları

KÖPEK

KEDİ

76

Kosta Kırık Operasyonları

1000 TL

1000 TL

77

Lobektomi

2000 TL

2000 TL

78

Thoraks Perforasyonu

2000 TL

2000 TL

79

Torakotomi

2000 TL

2000 TL

80

Toraks drenajı

2000 TL

2000 TL

 

Göz Tedavileri

KÖPEK

KEDİ

81

Bulbus Oculi Ekstirpasyonu

1000 TL

750 TL

82

Ekstrakapsüller Katarakt Operasyonları

2000 TL

2000 TL

83

Entropium ve Ektropium operasyonu

850 TL

850 TL

84

Fluoroscein Testi

50 TL

150 TL

85

Glokom Operasyonu

1500 TL

1500 TL

86

Göz Kapağında Kist, Tümör Operasyonları

1000 TL

1000 TL

87

Harder Bezi Operasyonları

1000 TL

1000 TL

88

Kist dermoid

1000 TL

1000 TL

89

Konjonktivitis Follikularis Ezme Ve Küretaj

500 TL

500 TL

90

Konjonktivitis Follikularis Koterizasyon

750 TL

750 TL

91

Konjuktivoplasti

1500 TL

1500 TL

92

Kornea Yırtığı Operasyonu

1000 TL

1000 TL

93

Lamellar Keratektomi

2000 TL

2000 TL

94

Parotis Kanalı Transplantasyonu

2000 TL

2000 TL

95

Schirmer Testi

50 TL

150 TL

96

Subkonjuktival Enjeksiyon

100 TL

100 TL

97

Tarsorafi, Blefarorafi

150 TL

150 TL

 

Göz muayenesi (oftalmaskop ile)

300 TL

300 TL

 

Göz muayenesi paket fiyatı (schirmer+flurosein testi+oftalmoskop vb)

450 TL

450 TL

 

Anestezi Ücretleri

KÖPEK

KEDİ

98

Atropin Uygulaması

15 TL

15 TL

99

İnhalasyonla Anestezi (Isoflorane)

350 TL

300 TL

100

İnhalasyonla Anestezi (Sevoflorane)

500 TL

500 TL

101

Katı Anesteziklerle Anestezi İm/İv

150 TL

150 TL

102

Sedasyon

100 TL

100 TL

 

Radyografi Ücretleri

KÖPEK

KEDİ

103

Artrografi

200 TL

150 TL

104

Fistulografi

200 TL

200 TL

105

Miyelografi (Paket Ücret)

500 TL

400 TL

106

Normal Çekim

80 TL

80 TL

107

Piyelografi

150 TL

150 TL

108

Pneumoperitonografi

200 TL

200 TL

109

Sistografi

200 TL

200 TL

110

Ultrasonografi

250 TL

250 TL

111

Endoskopi

450 TL

450 TL

 

Diğer Ücretler

KÖPEK

KEDİ

112

Vida Ücreti

75 TL

75 TL

113

Pin ücreti (Kuntcher pini)

350 TL

350 TL

114

Pin ücreti (steinman pini)

250 TL

250 TL

115

Plaka Ücreti (küçük boy)

600 TL

116

Plaka Ücreti (orta boy)

750 TL

117

Plaka Ücreti (büyük boy)

850 TL

         

 

Küçük Cerrahi ve Ortopedik Uygulamalar

 

 

Buzağı

Tay

Sığır

At

Deve

Koyun keçi

118

Bandaj (Malzeme Hariç)

100 TL

150 TL

250 TL

250 TL

250 TL

50 TL

119

Beyin Omurilik Sıvısının Alınması

250 TL

250 TL

400 TL

400 TL

400 TL

200 TL

120

Boynuz Kesimi

150 TL

-

450 TL

-

-

150 TL

121

Burun Halkası Takma

-

-

100 TL

-

-

-

122

Enjeksiyon SC/İM/İV

15 TL

15 TL

15 TL

15 TL

15 TL

15 TL

123

Kaudektomi

200 TL

200 TL

400 TL

200 TL

750 TL

200 TL

124

Küçük Cerrahi İşlemler

150 TL

150 TL

200 TL

200 TL

250 TL

150 TL

125

Muayene

75 TL

100 TL

100 TL

150 TL

200 TL

75 TL

126

Oesophagotomi

650 TL

650 TL

650 TL

650 TL

650 TL

650 TL

127

Ötenazi (İlaç Hariç)

150 TL

250 TL

250 TL

1000TL

100 TL

75 TL

128

Özel Enjeksiyonlar (Abdominosentez, Sistosentez)

100 TL

100 TL

200 TL

200 TL

500 TL

100 TL

129

Özel Muayene (öğretim üyesi)

350 TL

350 TL

350 TL

 350 TL

350 TL

350 TL

130

Sinusotomi/Trepanasyon

650 TL

650 TL

650 TL

650 TL

650 TL

650 TL

131

Traketomi, Thorakotomi

500 TL

500 TL

500 TL

500 TL

500 TL

500 TL

Ortopedik Operasyonlar

 

 

Buzağı

Tay

Sığır

At

Deve

Koyun keçi

132

Koterizasyon

400 TL

400 TL

400 TL

400 TL

400 TL

400TL

133

Osteosentez (Vida, Plaka vs.)

1000TL

1000TL

1000 TL

1000 TL

1000 TL

1000 TL

134

Parmak amputasyonu

750 TL

750 TL

750 TL

750 TL

750 TL

750 TL

135

Patella Çıkığı

750 TL

750 TL

750 TL

750TL

750TL

750 TL

136

Tendo Operasyonları (Arqure–Bleture vs.)

750 TL

750 TL

750 TL

750 TL

750 TL

750 TL

137

Tırnak Kesme (tek tırnak)

100 TL

100 TL

100 TL

100 TL

 100 TL

100 TL

138

Tırnak Operasyonu

750 TL

750 TL

750 TL

750 TL

750 TL

750 TL

Abdominal Cerrahi Operasyonları

 

 

Buzağı

Tay

Sığır

At

Deve

Koyun keçi

139

Abomasum Deplasmanı

1000 TL

-

1000 TL

-

-

850 TL

140

Atresia Ani, Recti

500 TL

500 TL

-

-

-

400 TL

141

Atresia Coli

650 TL

650 TL

-

-

 

200 TL

142

Diafram fıtkı

1000 TL

1000 TL

1000 TL

1000 TL

1000 TL

1000 TL

143

Göbek Operasyonları (Fıtık, Omphalitis, Urachus Fistülü

500 TL

500 TL

500 TL

500 TL

500 TL

500 TL

144

Kastrasyon (burdizo)

400 TL

-

400 TL

-

-

400 TL

145

Kastrasyon (operatif)

750 TL

-

750 TL

1000 TL

-

750 TL 

146

Kriptorşidi Abdominal

750 TL

750 TL

1000 TL

1000 TL

-

750 TL

147

Laparotomi

750 TL

1000 TL

1000 TL

1000 TL

1000 TL

750 TL

148

Prolapsus Rekti Reddi

350 TL

350 TL

350 TL

550 TL

550 TL

350 TL

149

Rektum Amputasyonu

750 TL

750 TL

1000 TL

1000 TL

1000 TL

750 TL

150

Rumenotomi, Abomasum Fistüli, Tiflotomi, Enteretomi, Enterektomi

1000 TL

 -

1000 TL

 -

 -

1000 TL

151

Üretrotomi, Üretrostomi

750 TL

750 TL

750 TL

750 TL

750 TL

750 TL

Diş ve Çene Cerrahisi

 

 

Buzağı

Tay

Sığır

At

Deve

Koyun keçi

152

Diş Çekimi

200 TL

200 TL

1000 TL

1000 TL

1000 TL

1000 TL

153

Diş Dolgusu

 -

500 TL

500 TL

500 TL

-

154

Diş Törpüleme

-

-

-

400 TL

400 TL

-

155

Epulis

500 TL

500 TL

500 TL

500 TL

500 TL

500 TL

156

Komplike Diş Çekimi

750 TL

750 TL

750 TL

750 TL

750 TL

750 TL

Tümör Tedavileri ( Malzeme Hariç)

 

 

Buzağı

Tay

Sığır

At

Deve

Koyun keçi

157

Biyopsi Alımı ( Punch, Tru – Cut, İğne Aspirasyonu vs)

200 TL

500 TL

500 TL

500 TL

500 TL

500 TL

158

Tümörlerin Kemoterapisi (Her Uygulama İçin)

500 TL

500 TL

500 TL

500 TL

500 TL

500 TL

159

Yüzlek Büyük Tümör Rezeksiyonu

400 TL

400 TL

750 TL

750 TL

750 TL

400 TL

160

Yüzlek Küçük Tümör Rezeksiyonu

300 TL

650 TL

650 TL

650 TL

650 TL

650 TL

 

Göz Tedavileri

 

 

Buzağı

Tay

Sığır

At

Deve

Koyun keçi

161

Fluoroscein Testi

50 TL

50 TL

50 TL

50 TL

50 TL

50 TL

162

Fundus ve Benzer İlave Muayeneler

300 TL

300 TL

300 TL

300 TL

300 TL

300 TL

163

Göz İçi Basınç Ölçme ( Schiotz )

50 TL

50 TL

50 TL

50 TL

50 TL

50 TL

164

Göz Kapağı Operasyonları

450 TL

450 TL

450 TL

450 TL

450 TL

450 TL

165

Kist dermoid

400 TL

400 TL

400 TL

400 TL

400 TL

400 TL

166

Konjuktivoplasti

250 TL

250 TL

450 TL

450 TL

450 TL

450 TL

167

Kornea Yırtığı Operasyonu

500 TL

500 TL

500 TL

500 TL

500 TL

500 TL

168

Lamellar Keratektomi

1000 TL

1000 TL

1000 TL

1000 TL

1000 TL

1000 TL

169

Schirmer Testi

50 TL

50 TL

50 TL

50 TL

50 TL

50 TL

170

Subkonjuktival Enjeksiyon

50 TL

50 TL

50 TL

50 TL

50 TL

50 TL

 

Anestezi Uygulamaları

 

 

Buzağı

Tay

Sığır

At

Deve

Koyun keçi

171

İnhalasyonla Anestezi

250 TL

250 TL

350 TL

350 TL

350 TL

200 TL

172

Katı Anesteziklerle Anestezi İm/İv

150 TL

200 TL

200 TL

200 TL

200 TL

150 TL

173

Sedasyon

150 TL

150 TL

150 TL

150 TL

150 TL

150 TL

 

Radyografi Ücretleri

 

 

Buzağı

Tay

Sığır

At

Deve

Koyun keçi

174

Artrografi

200 TL

200 TL

200 TL

200 TL

200 TL

200 TL

175

Fistulografi

200 TL

200 TL

200 TL

200 TL

200 TL

200 TL

176

Miyelografi (Paket Ücret)

500 TL

500 TL

 -

500 TL

177

Normal Çekim

100 TL

100 TL

100 TL

100 TL

100 TL

100 TL

178

Piyelografi

150 TL

150 TL

 -

150 TL

179

Pneumoperitonografi

200 TL

200 TL

 -

 -

40 TL

180

Sistografi

200 TL

200 TL

 -

 -

200 TL

181

Ultrasonografi

250 TL

250 TL

250 TL

250 TL

250TL

250 TL

182

Endoskopi

450 TL

450 TL

450 TL

450 TL

450 TL

450 TL

 

Sürü Sağlığı ve Yönetimi

183

Ticari İşletmelerde Danışmanlık   
    (Büyük Hayvan)

<100 Baş

500 TL

100-200 Baş

1000 TL

200-500 Baş

1500 TL

>500 Baş

2000 TL

184

Ticari İşletmelerde Danışmanlık  
     (Küçük Hayvan)

Klinik/Poliklinik/Hastane vb. İşletmeler

    400 TL

KANATLI ve EGZOTİK HAYVAN

                                                           

 

Sıra No

Analiz/İşlem Adı

Birim Fiyatı*

KANATLI

EGZOTİK/YABANİ

X04;100 g

X04;10 kg

X05;10 kg

X04;100 g

X04;10 kg

X05;10 kg

X05;50 kg

185

Muayene

25 TL

50 TL

50 TL

75 TL

75 TL

75 TL

75 TL

186

Küçük Cerrahi İşlemler

150 TL

150 TL

150 TL

250 TL

250 TL

250 TL

250 TL

187

Bandaj (Malzeme Hariç)

50 TL

50 TL

100 TL

200 TL

200 TL

200 TL

200 TL

188

Ötenazi (ilaç hariç)

100 TL

100 TL

100 TL

100 TL

100 TL

100 TL

100 TL

189

Tırnak/Gaga Kesme

50 TL

50 TL

100 TL

100 TL

100 TL

100 TL

100 TL

190

Ortopedik Operasyonlar

400 TL

400 TL

400 TL

400 TL

400 TL

400 TL

400 TL

191

Yumuşak Doku Operasyonları

350 TL

350 TL

350 TL

350 TL

350 TL

350 TL

350 TL

192

Diş ve Çene Cerrahisi

-

-

-

-

250 TL

250 TL

250 TL

193

Göz Tedavileri (Küçük Cerrahi İşlemler)

75 TL

75 TL

75 TL

75 TL

75 TL

75 TL

75 TL

194

Göz Tedavileri (Operasyon)

150 TL

150 TL

150 TL

150 TL

150 TL

150 TL

150 TL

195

Radyografi Ücretleri

50 TL

50 TL

50 TL

100 TL

100 TL

100 TL

100 TL

196

Katı Anesteziklerle Sedasyon/Anestezi

50 TL

50 TL

50 TL

150 TL

150 TL

150 TL

150 TL

197

İnhalasyonla Anestezi

100 TL

100 TL

200 TL

200 TL

200 TL

200 TL

200 TL

*Yukarıdaki fiyatlandırmaya malzeme ücreti dahil değildir.