ADÜ Menü
ADü LOGİN

Araştırma ve Uygulama Hastanesi
ADÜ Veteriner Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Döner Sermaye Ücretleri

VETERİNER FAKÜLTESİ

İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

2019 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ

 

Sıra No

Analiz/İşlem Adı

Birim Fiyatı

 

Sıra No

Analiz/İşlem Adı

Birim Fiyatı

 

Küçük Hayvan

 

Ortak Uygulamalar

1

Muayene

70

 

33

Enjeksiyonlar (iv. im. sc.)

15

2

Karma Aşı

70

 

34

Oksijen Uygulaması (Kedi, köpek, buzağı)

50

3

Kuduz Aşısı

60

 

35

Dışkı Muayenesi (Natif)

30

4

Diğer Aşılar

60

 

36

Froti hazırlanması (kan, lenf)

40

5

İnfuzyon/Serum

30

 

37

Kantitatif İdrar Analizi (10’lu-2’li)

40

6

Kan Transfüzyonu

150

 

38

Deri Punch Biyopsisi

50

7

Gastroskopi – Kedi/Köpek (Anestezi Hariç)

250

 

39

İdrarda Mikroalbümin

40

8

Kolonoskopi – Kedi/Köpek (Anestezi Hariç)

350

 

40

Biyokimya Testi (Tek Parametre)

30

9

Mide Lavajı

40

 

41

Tam Biyokimya Paneli (AST, ALT, ALP, GGT, TBIL, ALB, TP, GLU…) ve Diğer Paneller

200

10

Sonda ile idrar alımı

30

 

42

Kardiyak Panel Analizi (Troponin I, CK-MB, Myoglobin)

100

11

Sistosentez

50

 

43

Tam Kan Sayımı

60

12

Peritoneal Diyaliz

150

 

44

Pıhtılaşma profili (PT, APTT, Fibrinojen, D-Dimer)

75

13

Lavman

50

 

45

Kan Gazları Analizi (1 Adet)

150

14

Dermatolojik Sitoloji

75

 

46

Lenf Aspiratı Hazırlama

40

15

Derinin Biyofiziksel Muayenesi

250

 

47

Abdominal/Thorakal Effüzyon Analizi

50

16

Wood Lambası Muayenesi

30

 

48

Kemik iliği aspiratı ve incelenmesi

150

17

Ultrason Muayenesi

 100

 

49

EKG

75

Özel Muayeneler (Kedi – Köpek)

 

50

Ekokardiyografi

200

18

Özel Muayene (Öğretim Üyesi Farkı)

150

 

51

Kardiyolojik Panel (EKG+EKO+Troponin I)

350

19

Özel Muayene mahallinde (Araç, yol, bakım ve benzeri masraflar hariç)

250

 

52

EMG

150

20

Bilirkişi Raporu (Adli olaylar)

750

 

53

Yoğun Bakım

100

21

Sağlık Raporu – Rapor Düzenleme

200

 

54

Hospitalizasyon - günlük

40

Büyük Hayvan

 

55

Ötenazi

80

22

Muayene (Koyun, Keçi, Buzağı)

60

 

56

Fekal Transplantasyon (Dışkı nakli)

100

23

Muayene (Sığır)

100

 

57

In vitro allerji testi

500

24

İnfuzyon

50

 

58

Snap 4Dx Hızlı Test

200

25

Rumen lavajı

50

 

59

Snap Combo (FeLV, FIV) Hızlı Test

150

26

Rumen sıvısı muayenesi

20

 

60

Snap Leishmania Hızlı Test

150

27

Burun-Meri sondası ile mide lavajı veya ilaç uygulaması

50

 

61

Tekli test (CRP, T4, Laktat) kiti

150

28

Yoğun Bakım

80

 

62

Distemper Ag Hızlı Test

150

Egzotik Hayvan

 

 

63

FIP FCOV Ag Hızlı Test

200

29

Kafes Kuşu Muayene

30

 

30

Diğer kuşlar (Papağan, Macaw, Deve Kuşu vb.)

50

 

64

Giardia Ag Hızlı Test

150

31

Maymun Muayene

150

 

65

Toxoplasma Ag Hızlı Test

150

32

Rodent/Sürüngen Muayene

30

 

66

Parvovirus Hızlı Test

150

 

 

 

 

67

Bovid-5 Hızlı Test

150

 

 

 

 

68

Leptospira Hızlı Test

150

 

 

 

 

69

Pankreatik Lipaz Hızlı Test

150

 

 

 

 

Özel Muayeneler (Büyükbaş)

 

 

 

 

70

Özel Muayene (Öğretim Üyesi Farkı)

100

 

 

 

 

71

Özel Muayene (Yarış atı, Deve)

300

 

 

 

 

72

Özel Muayene mahallinde (Araç, yol, bakım ve benzeri masraflar hariç)

250

 

 

 

 

73

Bilirkişi raporu (Adli olaylar)

750

 

 

 

 

74

Sağlık Raporu – Rapor Düzenleme

200

 

75

Ticari İşletmelerle Danışmanlık Protokolü (Aylık)

400

76

Mesleki Sunumlar*

500-2500

                 

 

* Sunumun yeri, süresi, katılımcı sayısı vb. durumlara göre değişiklik göstermektedir.