ADU Menu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
YLSY Burs Programı Koordinatörlüğü

TÜRK ÖĞRENCİLERİN YABANCI ÜLKELERDE ÖĞRENİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200301-3.htm