ADU Menu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
YLSY Burs Programı Koordinatörlüğü

YURT DIŞINDA LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERE YAPILACAK ÖDEMELER HAKKINDA TEBLİĞ

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200729-2.htm